Súdne inkaso pohľadávok

Niekedy sa nám, ani napriek mimoriadnemu úsiliu, nepodarí dosiahnuť úhradu pohľadávky dlžníkom v mimosúdnom konaní. Ak nadobudneme istotu, že sme vyčerpali všetky dostupné alternatívy, po dohode s vami a spolupracujúcou advokátskou kanceláriou pristupujeme k súdnemu inkasu vašej pohľadávky.

Ako postupujeme pri súdnom inkase pohľadávok

Pri súdnom inkase pracujeme s prípadmi, ktoré sú nám dôverne známe, poznáme ich históriu a súdnym inkasom pohľadávky nadväzujeme na snahu o mimosúdnu dohodu. Našou, no aj vašou výhodou v tomto procese je fakt, že už dôkladne ovládame váš prípad.

Naša spoločnosť spolupracuje s renomovanými advokátskymi kanceláriami, ktoré vypracujú všetku dokumentáciu, potrebnú pre začatie súdneho procesu. V súčasnej dobe až 95% prípadov riešime cez tzv. upomínacie konanie, ktoré prebieha výlučne elektronickou formou cez okresný súd v Banskej Bystrici. Výhodou je polovičný súdny poplatok vo výške 3% namiesto bežných 6% a rýchlosť konania. V prvom kroku súdneho vymáhania pohľadávky sa postaráme o získanie súdneho rozhodnutia (platobný rozkaz, rozsudok, uznesenie), ktorým bude dlžník právoplatne zaviazaný k úhrade pohľadávky. Súdne rozhodnutie je dôležité aj preto, že v budúcnosti môže slúžiť ako podklad pre prípadnú exekúciu vašej pohľadávky. Aby sme získali súdne rozhodnutie, je nutné podať na dlžníka žalobu, ktorou započneme súdne konanie. Ak ste s nami absolvovali mimosúdne vymáhanie svojej pohľadávky, práve v tomto bode máme navrch, pretože nemusíme strácať čas kompletizovaním materiálov, potrebných na podanie žaloby. Dokumentáciu pred podaním žaloby vždy dôkladne preveria naši právnici, aby sa nestalo, že kvôli nedostatkom dôjde k zamietnutiu žaloby resp. nebudú priznané všetky vaše nároky.

Naším zámerom v súdnom vymáhaní Vašej pohľadávky je vyvinúť taký tlak na dlžníka, ktorý ho privedie k uhradeniu záväzku, a to ihneď po obdržaní žaloby alebo v priebehu konania súdneho procesu. Ak sa tak nestane, prechádzame do exekučného konania.

Šetríme vám peniaze za súdne konanie

V spoločnosti NELL KAPITAL zabezpečujeme pre svojich klientov právne služby od našich uznávaných advokátov. Pri súdnom vymáhaní zaplatíte len symbolickú sumu 100,- € za spísanie a podanie žaloby naším skúseným advokátom. Rovnako šetríme peniaze našim klientom za súdne poplatky, ktoré platia len vo výške 3%, namiesto bežných 6% zo žalovanej sumy.

Veľmi dôležitá je pre nás dôvera našich klientov, preto sa vždy snažíme, aby bol celý proces inkasa pohľadávky prehľadný a transparentný. Vzhľadom na to vás vždy priebežne informujeme o stave, v akom sa inkaso vašej pohľadávky nachádza.

Nepasujte sa so svojimi neuhradenými pohľadávkami sami! Kontaktujte nás. My vám radi odpovieme na vaše otázky a poradíme.

V prípade akýchkoľvek otázok nám neváhajte napísať na info@nellkapital.sk

alebo zavolať na 0948 189 369