Referencie

So spoluprácou so spoločnosťou NELL KAPITAL s.r.o. sme spokojní. Môžeme ich len odporúčať vďaka ich profesionálnemu prístupu. Ing. Miroslav Hájiček, konateľ

BYTHERM, s.r.o. Mestský bytový podnik

Spolupráca s firmou NELL KAPITAL s.r.o. je na veľmi dobrej úrovni už niekoľko rokov. Oceňujeme flexibilitu, spoľahlivosť a hlavne výsledky jej služieb.

ELAPP, s. r. o.

Služby NELL KAPITAL s. r. o. sme využili vo viacerých prípadoch. Oceňujeme ich profesionálny prístup, odbornosť a promptnosť. So spoluprácou sme maximálne spokojní. Martin Madaj, konateľ

Arguss spol. s r.o.

„Slovenská autobusová doprava Zvolen, akciová spoločnosť a Dopravný podnik mesta Banská Bystrica, a.s. spolupracujú so spoločnosťou NELL KAPITAL s.r.o. v oblasti postúpenia pohľadávok z titulu nezaplateného cestovného a z toho vyplývajúcich sankcií od septembra 2018. Spoluprácu vnímame ako bezproblémovú, na profesionálnej úrovni.“

Slovenská autobusová doprava Zvolen, akciová spoločnosť a Dopravný podnik mesta Banská Bystrica, a.s.

So službami NELL KAPITAL s.r.o. sme maximálne spokojní. Pomôžu vždy vtedy keď si už my sami nevieme rady s dlžníkmi. Ich úspešnosť pri riešení pohľadávok je až zarážajúco vysoká.

Aminostar Slovakia, s.r.o.

Úspešnosť vymoženia našich pohľadávok prostredníctvom spoločnosti NELL KAPITAL s.r.o. sa blíži k 100%-ám. K tomu niet viac čo dodať, len NELL KAPITAL odporučiť.“

Ener group, a.s.

Chceme vyzdvihnúť úspešnú spoluprácu so spoločnosťou NELL KAPITAL s. r. o., vďaka ktorej sa nám darí v oblasti vymáhania pohľadávok od dlžníkov. Ďakujeme aj za zabezpečenie právnych služieb cez advokátsku kanceláriu a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s Vami.

Obec Závod

„Som so spoluprácou spokojný.“ Ing. František Píver, konateľ spoločnosti

AGROTRADE, s.r.o.