Predaj pohľadávok

Predaj pohľadávok je pre vás prínosom z viacerých dôvodov:

Predajom pohľadávky ihneď získavate určité vopred dohodnuté percento z jej nominálnej hodnoty. Toto percento je vždy dohodnuté individuálne, v závislosti od viacerých faktorov. Navyše, pri postúpení pohľadávky našej spoločnosti, vám nevznikajú žiadne ďalšie povinnosti a náklady. Odľahčíte sa tak od neuhradených faktúr a nemusíte investovať ďalšie peniaze do advokátov a súdnych poplatkov. My vám za pohľadávku zaplatíme a vy sa môžete bez zbytočného stresu venovať svojmu podnikaniu a rodine.

Na základe obchodnej spolupráce s vami od vás odkúpime pohľadávky jednorazovo, no môžeme ich odkupovať aj pravidelne (mesačne, štvrťročne, ročne), odkupujeme jednotlivé pohľadávky, ako aj celé balíky pohľadávok.

Ako postupujeme pri postúpení pohľadávok

V prvom kroku preveríme možnosti odkúpenia pohľadávok na základe vami zaslaných dokumentov a podkladov. Po preverení dokumentov, navrhneme klientovi odkupnú sumu, ktorú vyplatíme do 14 dní od podpisu zmluvy o postúpení pohľadávok.

V druhom kroku s vami podpíšeme zmluvu o postúpení pohľadávky, v ktorej je vzájomne dohodnutá suma, ktorú vám uhradíme. Odkúpením pohľadávky sa s okamžitou platnosťou stávame jej novým majiteľom a teda veriteľom danej pohľadávky. Pri tomto akte nie je potrebný súhlas dlžníka, stačí, ak ho o tejto skutočnosti informujete. Všetky ostatné kroky a úkony sú na nás.

Nepasujte sa so svojimi neuhradenými pohľadávkami sami! Kontaktujte nás. My vám radi odpovieme na Vaše otázky a poradíme.

V prípade akýchkoľvek otázok nám neváhajte napísať na info@nellkapital.sk

alebo zavolať na 0948 189 369