Náš cieľ

Naším cieľom vždy bolo, je a bude odbremeňovať vás - našich klientov - od problémov, súvisiacich s inkasom pohľadávok. Chceme najmä:

  1. Šetriť váš drahocenný čas, ktorý, vďaka našim službám, môžete venovať svojim firmám a rodinám - prevezmeme na seba všetky starosti, zodpovednosť a urobíme všetko pre to, aby sme dosiahli úhradu vašich pohľadávok v čo najkratšom čase.
  2. Šetriť vaše peniaze, ktoré môžete investovať do rozvoja svojho podnikania alebo vďaka nim zabezpečiť dovolenku rodine, či vzdelanie svojim deťom - náš profesionálny tím sa vždy snaží hľadať také riešenia, ktoré sú rýchle, účinné, finančne čo najmenej náročné a vedú k jedinému cieľu - úhrade vašej pohľadávky

Našou misiou je neustále šíriť povedomie o problematike vymáhania pohľadávok a poučiť tak našich klientov, ako aj širokú verejnosť, o tom, ako predchádzať riziku neuhradenia alebo nevymožiteľnosti ich pohľadávok.

Pevne veríme, že vám v našej misii podá pomocnú ruku aj naša webová stránka.

V prípade akýchkoľvek otázok nám neváhajte napísať na info@nellkapital.sk

alebo zavolať na 0948 189 369