Exekučné inkaso pohľadávok

Mnoho dlžníkov, našťastie, prinúti k splneniu povinnosti a zaplateniu dlhu už samotná existencia právoplatného rozhodnutia súdu. Nájdu sa však aj takí, ktorí nezaplatia ani vtedy, keď im to prikáže súd. Dlžníkovi súd vymedzí určitú lehotu, v ktorej musí predmetný dlh uhradiť. Po uplynutí tejto doby môžeme s vami bez ďalšieho čakania prejsť na exekučné inkaso vašej pohľadávky. Pri exekučnom vymáhaní je vždy potrebné mať na súdnom rozhodnutí vyznačenú právoplatnosť a vykonateľnosť.

Ako postupujeme pri exekučnom vymáhaní pohľadávok

V prvom kroku pre vás zabezpečíme exekučný titul (platobný rozkaz, rozsudok, uznesenie), ak ním ešte nedisponujete. Spracujeme všetku potrebnú dokumentáciu a následne podáme návrh na vykonanie exekúcie, ktorý sa podáva výlučne elektronicky na okresný súd do Banskej Bystrice. Ak máte v rukách exekučný titul, môžete pohľadávku voči dlžníkovi vymáhať až do 10 rokov. Exekučné konanie prebieha za účasti súdneho exekútora, ktorý uskutoční nútený výkon rozhodnutia a taktiež vyberie najvhodnejší spôsob vymáhania po prešetrení majetkových pomerov dlžníka.

Žiadne preddavky za exekútora

V rámci exekučného inkasa zaplatíte len symbolickú sumu 50,- € za spísanie a podanie návrhu na vykonanie exekúcie naším skúseným advokátom. Súdny poplatok vo výške 16,50 € je paušálny, bez ohľadu na výšku vymáhanej pohľadávky. Odmenu súdnemu exekútorovi platí v exekučnom konaní povinný (dlžník), klient neplatí žiadne preddavky.

Veľmi dôležitá je pre nás dôvera našich klientov, preto sa vždy snažíme, aby bol celý proces vymáhania pohľadávky prehľadný a transparentný. Vzhľadom na to vás vždy priebežne informujeme o stave, v akom sa vymáhanie Vašej pohľadávky nachádza.

Nepasujte sa so svojimi neuhradenými pohľadávkami sami! Kontaktujte nás. My vám radi odpovieme na Vaše otázky a poradíme.

V prípade akýchkoľvek otázok nám neváhajte napísať na info@nellkapital.sk

alebo zavolať na 0948 189 369