Úspešné vymáhanie pohľadávok

- Bezplatné posúdenie pohľadávok
- Žiadne poplatky vopred

faq

O nás

Spoločnosť NELL KAPITAL vznikla za účelom odbremeniť klientov, jednotlivcov a firmy od problémov s neuhradenými pohľadávkami. Vymáhanie pohľadávok a faktúr predstavuje pre veriteľov zdĺhavý a náročný proces. Naším cieľom je vziať tieto starosti na seba a zabezpečiť vymoženie záväzku ku klientovej spokojnosti a to všetko na základe spolupráce s advokátskou kanceláriou a exekútorským úradom.

Špecializujeme sa na všetky služby, týkajúce sa správy a vymáhania neuhradených faktúr a ďalších pohľadávok - mimosúdne, súdnou cestou a v exekučnom konaní. Súčasťou našich služieb je zabezpečenie právneho poradenstva, nákup a predaj pohľadávok a outsourcing pohľadávok na mesačnej báze.

Prioritou spoločnosti je diskrétne, zákonné a čo najrýchlejšie vymoženie oprávnených nárokov veriteľov.