Úspešné vymáhanie pohľadávok

- Bezplatné posúdenie pohľadávok
- Žiadne poplatky vopred

faq

Nákup a predaj pohľadávok

Predajom pohľadávky klient získava určité dohodnuté percento z jej nominálnej hodnoty. Tým sa zlepšuje cashflow a riešia problémy s dlžníkmi a druhotnou platobnou neschopnosťou.

Nákup a predaj pohľadávok je pre klienta prínosom aj z hľadiska úspory času a energie, ktorú by musel venovať do zdĺhavého vymáhania pohľadávok.

Navyše, pri postúpení pohľadávok, nevznikajú žiadne ďalšie povinnosti a náklady - klienti sú tak odbremenení od neuhradených záväzkov, nemusia platiť advokátov a súdne poplatky.

Na základe obchodnej spolupráce s klientami odkupujeme pohľadávky jednorázovo aj pravidelne (mesačne/štvrťročne/ročne), jednotlivé pohľadávky alebo celé balíky pohľadávok.

Postup pri postúpení pohľadávok

K odpredaniu pohľadávky dochádza na základe zmluvy o postúpení pohľadávky. V predmetnej zmluve je vzájomne dohodnutá suma, ktorú klientovi uhradíme. Odkúpením sa s okamžitou platnosťou stávame novým majiteľom, a teda veriteľom danej pohľadávky.

Súhlas dlžníka sa pritom nevyžaduje. Stačí, ak pôvodný veriteľ informuje dlžníka o tejto skutočnosti.

Máte záujem o naše služby alebo sa chcete len nezáväzne spýtať či poradiť?

Neváhajte a kontaktujte nás emailom alebo na t.č.: 0948 189 369.


 

Výhody

  • Rýchle riešenie neuhradených faktúr
  • Zlepšenie cashflow
  • Pozitívny vplyv na účtovníctvo
  • Žiadne časovo a finančne nákladné vymáhanie
  • Možnosť plne sa venovať biznisu
Kontaktujte nás