Úspešné vymáhanie pohľadávok

- Bezplatné posúdenie pohľadávok
- Žiadne poplatky vopred

faq

Mimosúdne vymáhanie

Mimosúdne vymáhanie dlhov má za cieľ riešiť neuhradené pohľadávky bez nutnosti postúpenia veci na súd. Vďaka tomu dokážeme vymôcť pohľadávku v rozsahu pár týždňov od jej prevzatia. Kľúčovým faktorom je iniciovanie rokovaní s dlžníkom a intenzívna komunikácia, ktorej zámerom je zvyšovať tlak na úhradu dlžnej čiastky. Všetky kroky, ktoré vedieme v procese vymáhania pohľadávok, sú v súlade s platnými zákonmi a predpismi SR.

Postup pri mimosúdnom vymáhaní pohľadávok

Prvým krokom je nadviazanie spolupráce s klientom, teda uzatvorenie mandátnej zmluvy a podpísanie plnej moci pre zastupovanie. Po odovzdaní príslušnej dokumentácie vykonávame právne posúdenie pohľadávok. Všetky poskytnuté údaje považujeme za dôverné a sú predmetom obchodného tajomstva.

Dlžník je v čo najkratšom čase informovaný o prevzatí pohľadávky a vyzvaný na úhradu dlhu. S každým dlžníkom komunikujeme individuálne, pričom dochádza k dohode, kedy a akou formou prebehne splatenie dlhu. Štandardným postupom je uznanie záväzku samotným dlžníkom, čím klientovi zabezpečíme pohľadávku.

Klienta vždy priebežne informujeme o stave, v akom sa vymáhanie jeho pohľadávky nachádza.

Percentuálna úspešnosť: 75%

Žiadne poplatky ani preddavky vopred

Za poskytnuté služby si nárokujeme odmenu až po uhradení dlžnej čiastky dlžníkom. To znamená, že neplatíte žiadne vstupné poplatky alebo preddavky.

Odmena predstavuje dohodnuté percento z vymoženej čiastky, ktoré sa pohybuje od 0% do 25%. Jej presná výška sa odvíja od rozsahu spolupráce, objemu odovzdaných pohľadávok, výšky či veku pohľadávky. Je predmetom individuálnej obchodnej dohody s klientom.

Máte záujem o naše služby alebo sa chcete len nezáväzne spýtať či poradiť?

Neváhajte a kontaktujte nás emailom alebo na t.č.: 0948 189 369.


 

 

Výhody

  • Rýchle riešenie neuhradených pohľadávok
  • Úspešné vymáhanie dlhu do pár týždňov
  • Šetrenie nákladov na advokátov a súdne trovy
  • Neplatíte žiadne poplatky vopred
  • Pravidelné informovanie o stave pohľadávky
  • Diskrétny a zákonný proces
Kontaktujte nás