Úspešné vymáhanie pohľadávok

- Bezplatné posúdenie pohľadávok
- Žiadne poplatky vopred

faq

FAQ | najčastejšie otázky

Služby

Je mimosúdne vymáhanie pohľadávky naozaj účinné?

Pri mimosúdnom vymáhaní hrá silnú rolu psychologický efekt - je to moment, kedy dochádza k presunu vymáhania pohľadávky do rúk profesionálnej spoločnosti. Samozrejme, môžeme postupovať a postupujeme výhradne v medziach zákona, avšak dlžník si veľmi rýchlo uvedomí, čo by nasledovalo, ak nedôjde k mimosúdnej dohode (a že je pre neho výhodnejšie uhradiť pohľadávku čo najskôr).
Štatisticky je úspešnosť mimosúdneho vymáhania pohľadávky v porovnaní so súdnym viac ako dvojnásobná.

Aké služby ponúkate? Zasielanie upomienok a advokáta si viem zabezpečiť

Naše služby nie sú len o upomienkach, ale o aktívnom procese inkasa pohľadávok. S dlžníkom sme v písomnom, telefonickom, ale aj osobnom kontakte. V porovnaní s advokátom sme efektívnejší, vzhľadom na to, že naša odmena je priamo závislá od úspešnosti vymáhania. Advokátovi platíte za právne úkony bez ohľadu na to, či niečo vymôže alebo nie, a teda sme aj lacnejší. Vopred neplatíte vôbec nič, žiadne preddavky ani ďalšie poplatky!

Čo ak mimosúdne vymáhanie neuspeje?

Ďalší postup závisí od informácií, ktoré sme získali počas mimosúdneho vymáhania pohľadávky. Takisto záleží aj na Vašom rozhodnutí, či nasledovné kroky v danej veci zveríte nám, alebo svojmu právnikovi.

Od akej výšky pohľadávky vymáhate?

Nemáme žiadne obmedzenia, ani stanovenú spodnú hranicu výšky vymáhanej pohľadávky. Vymáhame pohľadávky už od pár desiatok eur.

Aká je odmena za vymáhanie pohľadávky?

Výška našej odmeny je stanovená individuálne pri každom prípade zvlášť, a to v rozmedzí od 0-30% zo sumy, ktorú vymáhame. Konkrétne percento je dohodnuté vopred, v závislosti od výšky pohľadávky, jej veku a zabezpečenia.

Ako dlho trvá proces vymáhania?

O prvých krokoch Vás informujeme už do dvoch týždňov. Samotné vymáhanie trvá v rozsahu 1-3 mesiacov. V prípade, ak bol dohodnutý splátkový kalendár, predlžuje sa vymáhanie o dobu, počas ktorej dlžník uhrádza jednotlivé splátky.

Nie je vymáhanie pohľadávok nelegálne?

Mimosúdne vymáhanie pohľadávok je založené na základe mandátnej zmluvy, čiže naše postupy sú v každom smere legálne. Naša spoločnosť má oprávnenie na odkupovanie aj vymáhanie pohľadávok.

Ako to funguje?

Odkupujete jednotlivé pohľadávky alebo len balíky pohľadávok?

Odkupujeme tak jednotlivé pohľadávky, ako aj balíky pohľadávok.

Budeme mať prehľad o vymáhanej pohľadávke aj naďalej?

Prehľad o Vašich pohľadávkach nestrácate, pretože Vás o nich pravidelne informujeme a aktívne s Vami komunikujeme.

Aké podklady a dokumenty na vymáhanie potrebujete?

Na začiatok sú potrebné informácie pre presnú identifikáciu dlžníka (názov alebo meno dlžníka, IČO) a informácie o dlhu (faktúra, objednávka, zmluva, prípadne iné informácie o pohľadávke).

Prečo sa rozhodnúť pre vašu spoločnosť a nie advokátsku kanceláriu?

Spolupracujeme s erudovanými právnikmi, takže v danej oblasti sa vyznáme a naviac dokážeme zabezpečiť poskytovanie služieb rýchlejšie a lacnejšie. Výhodou je aj to, že nám vopred neplatíte nič - žiadne poplatky.

Kontaktujte nás