Úspešné vymáhanie pohľadávok

- Bezplatné posúdenie pohľadávok
- Žiadne poplatky vopred

Zavolajte nám

0948 189 369

faq
category-mimosudne-big.jpg

Vymáhanie pohľadávok pre dosiahnutie úhrady dlhu mimosúdnou cestou. Bez nákladov na právnych zástupcov a súdne poplatky.

Viac
category-sudne-big.jpg

Súdne vymáhanie je riešením, ako dosiahnuť vyrovnanie záväzkov - ak nie je možná dohoda mimosúdne. Právne služby zabezpečujeme zdarma.

Viac
sprava pohladavok.jpg

Návrh na vykonanie exekúcie a zabezpečenie exekučného konania v prospech veriteľa. Zmena exekútora v prípade námietok k postupu práce.

Viac
category-nakup-predaj-big.jpg

Okamžité speňaženie pohľadávok bez nutnosti konfrontácie s dlžníkom. Žiadne dodatočné náklady spojené s vymáhaním faktúr.

Viac
dobrovolne_drazby.jpg

Dobrovoľné dražby sú rýchlym spôsobom realizácie záložného práva v prípadoch, kedy dlžník prestáva plniť svoje povinnosti voči záložnému veriteľovi.

Viac

Prinášame vám:

Naše ďalšie projekty
 

Komplexné online služby v oblasti pohľadávok pre firmy.


Portál venovaný zakladaniu, zmenám a predaju firiem.

Výhody

  • Rýchle riešenie neuhradených pohľadávok
  • Psychologický aspekt vymáhania treťou stranou
  • Bezplatné právne a exekučné služby
  • Vopred neplatíte žiadne poplatky
  • Diskrétny a zákonný postup